แนวคิดในการออกแบบเสื้อ และ เหรียญรางวัล ในโครงการเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพกับหมอครอบครัวโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563
แนวคิดในการออกแบบเสื้อ

1. โทนสี
  - สีม่วง ผู้ออกแบบต้องการสื่อถึงสีประจำวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘
  - สีเหลืองทอง ผู้ออกแบบต้องการสื่อถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุ่น เป็นมิตร สร้างสรรค์ หรือ นักคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแง่ดี

2. ลายน้ำ ลายเส้น
  - เป็นลายเส้นของดอกจำปีสิรินธร เป็นพันธุ์ไม้หายาก ค้นพบในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในป่าพรุน้ำจืด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามจำปีสิรินธร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕
  - ลายเส้นลักษณะตัววี(V) สีขาว ตรงบริเวณยอดอกด้านหน้าและด้านหลังตัวเสื้อ ผู้ออกแบบต้องการสื่อถึง แบบจำลอง V-shape หมายถึงกระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การเข้าถึง การเข้าใจ การตอบโต้ ซักถาม และแลกเปลี่ยน การตัดสินใจ การเปลี่ยนพฤติกรรมและการบอกต่อ

3. สัญลักษณ์
  - ประดับอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ขนาดความสูง 6.7 เซนติเมตร กว้าง 2.6 เซนติเมตร
  - ประดับธงชาติไทย บริเวณแขนเสื้อข้างซ้าย

4. ข้อความ
  - ข้อความ “ทรงพระเจริญ” ที่แขนเสื้อข้างซ้าย
  - ข้อความ “เฉลิมพระเกียรติ ๒เมษายน ๒๕๖๓” ที่ด้านหลังตัวเสื้อ
  - ข้อความ “เดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา” ที่ด้านหลังตัวเสื้อ

2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
1.แบบเสื้อคอกลม
2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
2.แบบเสื้อคอปก
2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
3.แบบเสื้อปั่นแขนสั้น
2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
4.แบบเสื้อปั่นแขนยาว
แนวคิดในการออกแบบเหรียญรางวัล

1. โทนสี
  - สีเหลืองทอง ผู้ออกแบบต้องการสื่อถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุ่น เป็นมิตร สร้างสรรค์ หรือ นักคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแง่ดี
  - สีบรอนด์เงิน ผู้ออกแบบต้องการสื่อถึงความสง่างาม

2. การขึ้นรูปร่าง
  - รูปร่างของดอกจำปีสิรินธร เป็นพันธุ์ไม้หายาก ค้นพบในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในป่าพรุน้ำจืด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามจำปีสิรินธร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕
  - รูปร่างลักษณะตัววี(V) สีบรอนด์เงิน ด้านหน้าและด้านหลังตัวเหรียญ ผู้ออกแบบต้องการสื่อถึง แบบจำลอง V-shape หมายถึงกระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การเข้าถึง การเข้าใจ การตอบโต้ ซักถาม และแลกเปลี่ยน การตัดสินใจ การเปลี่ยนพฤติกรรมและการบอกต่อ

3. สัญลักษณ์
  - ประดับอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ขนาดความสูง 4.5 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร

4. ข้อความ
  - ข้อความ “ทรงพระเจริญ” ที่เหรียญด้านหลัง
  - ข้อความ “พระชนมายุ ๖๕ พรรษา” ที่เหรียญด้านหลัง
  - ข้อความ “เดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๒ เมษายน ๒๕๖๓” ที่สายคล้องคอ
  - ข้อความ “โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา” ที่สายคล้องคอ

2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
แบบเหรียญ