กำหนดการ


กิจกรรม เดิน-วิ่ง 25 ตุลาคม 2563
เวลา
กิจกรรม
05.00 – 05.30 น. เข้างาน
05.30 น.
 • - กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน กล่าวเปิดงาน ณ เวทีกลาง
 • - นักกีฬาเช็คอิน ณ จุดปล่อยตัว
 • - อบอุ่นร่างกาย
06.00 น. ปล่อยตัวประเภทมินิมาราธอน 10.2 กม.(Cut – Off 3 ชั่วโมง)
06.30 น. ปล่อยตัวประเภทฟันรับ 5.6 กม.(Cut – Off 2.30 ชั่วโมง)
08.00 – 09.00 น.
 • - พิธีพระราชทานโล่รางวัล และโล่เกียรติคุณ ณ เวทีกลาง
 • - ผู้ชนะเลิศประเภทมินิมาราธอน 10.2 กม. บุคคลชาย(overall) อันดับ 1 และ บุคคลหญิง(overall) อันดับ 1 ขึ้นรับพระราชทานโล่รางวัล
 • - ผู้สนับสนุน และผู้สนับสนุนโครงการ ขึ้นรับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
กิจกรรม ปั่นจักรยาน 1 พฤศจิกายน 2563
เวลา
กิจกรรม
06.00 – 06.30 น. เข้างาน
06.30 น.
 • - กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน กล่าวเปิดงาน ณ เวทีกลาง
 • - นักกีฬาเช็คอิน ณ จุดปล่อยตัว
 • - อบอุ่นร่างกาย
07.00 น. ปล่อยตัวระยะทาง 65.8 กม.(Cut – Off 5 ชั่วโมง)
07.30 น. ปล่อยตัวระยะทาง 15 กม.(Cut – Off 2.30 ชั่วโมง)
10.30 – 12.00 น.
 • - พิธีพระราชทานโล่รางวัล และโล่เกียรติคุณ และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการ ณ เวทีกลาง
 • - ผู้สนับสนุน และผู้สนับสนุนโครงการ ขึ้นรับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
 • - ผู้สนับสนุน และผู้สนับสนุนโครงการ ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ
 • - ทีมผู้ชนะเลิศประเภทจักรยานทีมใหญ่ ขึ้นรับพระราชทานโล่รางวัล
2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
1.เส้นทางกิจกรรมเดิน - วิ่ง
2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
2.เส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน 65.8 กิโลเมตร
2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
3.เส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน 15 กิโลเมตร