ผู้สนับสนุน

...
นายสมบัติ ประสงค์ทรัพย์

สนับสนุนการจัดหาอาหารสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

...
น.ส.กาญจนา กาญจนวัฒนา

สนับสนุนการจัดหาอาหารสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

...
้บ้านเดื่อมินิมาร์ท

สนับสนุนการจัดหาอาหารสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

...
วัดหนองรังกา

วัดหนองรังกา ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จุดปล่อยตัว-เข้าเส้นชัย และสถานที่จัดโรงครัวสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

...
ร้าน แชมป์สปอร์ต

สนับสนุนโค้งลม อุปกรณ์จุดปล่อยตัว-เข้าเส้นชัย และสนับสนุนการจัดหาอาหารสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

...
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

สนับสนุนด้านเส้นทางเดินวิ่งปั่น เจ้าหน้าที่ป้องกันภัย เวทีจัดงาน

...
เทศบาลตำบลโคกกรวดส

นับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการจราจร

...
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพอะไหล่ยนต์

สนับสนุนการถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลงโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาเดินวิ่งปั่น

...
คลังกระถาง

สนับสนุนการจัดหาของที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

...
พร็อพเพอร์ตี้

สนับสนุนการจัดหาของที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

...
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

-

...
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน (ไทยแลนด์) จำกัด

...
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

...
ลูกโป่งรันเนอร์

สนับสนุนทีมจิตอาสา Runner Guard, Sweeper

...
บริษัท เค.วี.เอส. คอนกรีตกรุ๊ป จำกัด

สนับสนุนการจัดหาอาหารสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

...
บริษัท วงศ์พาณิชย์โคราช ท็อปซีเคร็ต จำกัด

สนับสนุนน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

...
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

สนับสนุนวัสดุหินคลุกกากยางมะตอยปรับพื้นผิวถนนเส้นทางเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

...
โรงสีเบ็ญจวรรณ กุดจิก

สนับสนุนข้าวสารประกอบอาหารสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

...
Evergreen Korat - ลานกางเต็นท์อ่างห้วยยาง

...
ฮุนไดเทพนครโคราช

สนับสนุนการจัดหากระเป๋าผ้าใส่ของที่ระลึกสำหรับนักกีฬา

...
Airplane Park

สนับสนุนการจัดพื้นที่จ่ายน้ำให้นักกีฬา