Responsive image
รายละเอียดกิจกรรม

1.รับสมัคร 2 ประเภทกิจกรรม โดยไม่เก็บเงินค่าสมัคร
1.1 ประเภทเดินวิ่งฟันรัน 6.9 กิโลเมตร จำนวน 1,200 คน
 • เส้นทางเรียบ 6.9 กิโลเมตร
 • เส้นทางวิบาก(ครอสคันทรี่รัน) 6.9 กิโลเมตร
 • ผู้สมัครประเภททีม มีรางวัลให้สำหรับทีมใหญ่ จำนวน 10 ทีม (ตัดสินจากทีมที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด)
 • ผู้สมัครทุกประเภท เข้าเส้นชัย 500 คนแรก มีของที่ระลึกมอบให้ ณ จุดเข้าเส้นชัย
1.2 ประเภทปั่นจักรยาน 69 กม. จำนวน 800 คน
 • ผู้สมัครประเภททีม มีรางวัลให้สำหรับทีมใหญ่ จำนวน 10 ทีม (ตัดสินจากทีมที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด)
 • ผู้สมัครทุกประเภท เข้าเส้นชัย 500 คนแรก มีของที่ระลึกมอบให้ ณ จุดเข้าเส้นชัย
2. กำหนดการรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2566 - 20 ธันวาคม 2566 หรือปิดรับสมัคร เมื่อเต็มจำนวน
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดกลุ่มวัย ไม่จำกัดภูมิลำเนา
4. ช่องทางการรับสมัคร
 • ทางเว็บไซต์
 • สมัครที่ศูนย์สุขภาพชุมชน วันหนองรังกา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
5. เส้นทางเดินวิ่ง 6.9 กิโลเมตร
 • เส้นทางเดินวิ่งประเภทเส้นทางเรียบ 6.9 กิโลเมตร

 • เส้นทางเดินวิ่งประเภททางวิบาก(ครอสคันทรี่รัน) 6.9 กิโลเมตร

6. เส้นทางปั่นจักรยาน 69 กิโลเมตร
 • สตาร์ท ณ อาคารสิรินคร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • เข้าเส้นชัย ณ วัดหนองรังกา ถ.ทางหลวงชนบทหมายเลข 1020 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

7. รางวัลและของที่ระลึก
 • รางวัลประเภทเดินวิ่งทีมใหญ่ 10 รางวัล พิธีการก่อนปล่อยตัวนักกีฬา
 • รางวัลประเภทปั่นจักรยานทีมใหญ่ 10 รางวัล พิธีการก่อนปล่อยตัวนักกีฬา

 • รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ที่เข้าเส้นชัย 500 คนแรก รับของที่ระลึก (ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน : sponsor) ณ จุดเข้าเส้นชัย
 • รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ที่เข้าเส้นชัย 500 คนแรก รับของที่ระลึก (ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน : sponsor) ณ จุดเข้าเส้นชัย

8. กติกา
 • เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ไม่เน้นการแข่งขัน ไม่มีการแบ่งกลุ่มกลุ่มอายุ
 • กิจกรรมเดินวิ่ง 6.9 กิโลเมตร กำหนดเวลา cut off ภายใน 2 ชั่วโมง
 • กิจกรรมปั่นจักรยาน 69 กิโลเมตร กำหนดเวลา cut off ภายใน 5 ชั่วโมง
 • ผู้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นสวมเสื้อ “ธีม” สีม่วง หรือ สีเหลือง
 • ประกาศผลประเภททีมใหญ่ ชนะเลิศ อันดับ 1-10 ทางเว็บไซต์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566
 • ทีมใหญ่ที่ชนะเลิศอันดับ 1-10 ต้องรายงานตัวสมาชิกทุกคนในทีม ต่อ คณะกรรมการ ณ กองอำนวยการ ก่อนพิธีการช่วงปล่อยตัว ในวันจัดงาน
 • นักวิ่ง และนักปั่นจักรยาน ที่เข้าเส้นชัย 500 คนแรก ได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกอนุสรณ์การจัดกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
9. กำหนดการวันจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
 • จุดสตาร์ทสำหรับกิจกรรมเดินวิ่ง 6.9 กม. (จำนวน 1,200 คน) ณ วัดหนองรังกา ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1020 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา
กิจกรรม เดินวิ่ง 6.9 กิโลเมตร
05.15 น.นักกีฬาประเภทเดินวิ่ง พร้อมกัน ณ มณฑลพิธีวัดหนองรังกา
05.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา กล่าวรายงาน และเชิญประธานประกอบพิธี
 • ประธานประกอบพิธี
 • ประธานกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม และให้โอวาทแก่นักกีฬา
 • นักกีฬาที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทเดินวิ่งทีมใหญ่ จำนวน 10 ทีมเข้ารับรางวัล (รายละเอียด)
05.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปล่อยตัวนักกีฬาเดินวิ่ง ณ จุดสตาร์ท
06.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางกลับ
08.00 น. เวลา cut off
 • จุดสตาร์ทสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยาน 69 กม. (จำนวน 800 คน) ณ อาคารสิรินคร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา
กิจกรรม ปั่นจักรยาน 69 กิโลเมตร
06.00 น.นักกีฬาประเภทปั่นจักรยาน พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี อาคารสิรินคร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
06.30 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
 • รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวรายงาน และเชิญประธานประกอบพิธี
 • ประธานประกอบพิธี
 • ประธานกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม และให้โอวาทแก่นักกีฬา
 • นักกีฬาที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทปั่นจักรยานทีมใหญ่ จำนวน 10 ทีมเข้ารับรางวัล (รายละเอียด)
07.00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ปล่อยตัวนักกีฬาปั่นจักรยาน ณ จุดสตาร์ท
 • นักกีฬาปั่นจักรยาน เข้าเส้นชัย ณ วัดหนองรังกา ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1020 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา (จุดเข้าเส้นชัย เป็นจุดเดียวกับจุดเข้าเส้นชัยประเภทเดินวิ่ง)
12.00 น. เวลา cut off

10. ที่จอดรถประเภทกิจกรรมเดินวิ่ง
 • บ้านสวนบนเนิน จำนวน 100 คัน (ห่างจากจุดสตาร์ท 200 เมตร)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100 คัน (ห่างจากจุดสตาร์ท 250 เมตร)
 • สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด จำนวน 100 คัน (ห่างจากจุดสตาร์ท 300 เมตร)
 • สนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ตรงข้ามศูนย์อนามัยที่ 9 จำนวน 800 คัน (ห่างจากจุดสตาร์ท 350 เมตร : มีรถรางรับ-ส่ง 05.00-09.00 น.)
11. ที่จอดรถประเภทกิจกรรมปั่นจักรยาน
 • โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 250 คัน (ห่างจากจุดสตาร์ท 50 เมตร)
 • ลานหลัง 7-11 ข้างโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 250 คัน (ห่างจากจุดสตาร์ท 50 เมตร)
 • สนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด (ตรงข้ามศูนย์อนามัยที่ 9) 300 คัน (ห่างจากจุดสตาร์ท 500 เมตร)
 • สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ประเสริฐสินโคกกรวด (ตรงข้ามโรงพยาบาล) 50 คัน

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 พฤศจิกายน 2566 - 20 ธันวาคม 2566
หรือมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนด

กิจกรรม เดิน-วิ่งฟันรัน
รายการ จำนวน
1.เดินวิ่งฟันรันทางเรียบ 6.9 กิโลเมตร 600 คน
2.เดินวิ่งทางวิบาก 6.9 กิโลเมตร 600 คน
กิจกรรมปั่นจักรยาน
รายการ จำนวน
ระยะทาง 69 กิโลเมตร 800 คน

ผู้สนับสนุน
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...