ประกาศ

  • โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาขอขอบคุณผู้ร่วมงานและผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกท่าน ทุกหน่วยงาน
  • กิจกรรมเมื่อวันที่ 1 และ 8 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา มีผู้ร่วมกิจกรรม 7,500 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • ทางโรงพยาบาลจะนำเงินรายได้สมทบตามวัตถุประสงค์โครงการที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้ ดังนี้
    ส่วนที่ 1 ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 300,000 บาท
  • ส่วนที่ 2 สมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์ที่ดินของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และสมทบคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล(ศูนย์ อ.สูงเนิน)ตามที่คณะกรรมการกำหนดวัตถุประสงค์ในโครงการ
  • สำหรับท่านที่ตกค้าง ยังไม่ได้รับเสื้อที่ระลึกทั้งเสื้อปั่นจักรยาน เสื้อคอโปโล และเสื้อคอกลมที่สั่งไว้ ขอให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ คุณวุฒิภัทร(จ๊อด) 0626855621
  • ทางโรงพยาบาลจะเปิดการจำหน่ายเสื้อและหมวกที่ระลึกทางหน้าเว็บไซต์ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561