Responsive image
ประกาศ
  "ขณะนี้กิจกรรมเดินวิ่งปั่น ปี 2563 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โรงพยาบาลเทพรัตน์ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้" สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกแบบพระราชทาน สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โครงการ โทร 062-6855621 หรือ ไลน์ไอดี woottipat99"
- หมายเหตุ : เนื่องจากโรงพยาบาลหยุดสั่งผลิตเสื้อแล้ว ฉะนั้น จะมีเฉพาะเสื้อบางประเภทและบางไซส์เท่านั้น

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เป็นงาน “เดิน-วิ่ง” ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 3,500 คน
ระยะทาง
ค่าสมัคร
เสื้อ
เหรียญ
BIB
ชิปจับเวลา
โล่รางวัล
5.6 กม.
500 บาท
10.2 กม.
600 บาท
โล่รางวัลพระราชทานประเภท
- ชนะเลิศ Overall ชาย 1 รางวัล
- ชนะเลิศ Overall หญิง 1 รางวัล
  • *** เหรียญได้รับเฉพาะผู้เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด ***
  • - อาหารว่าง อาหารมื้อกลางวัน และน้ำดื่ม
  • - การอำนวยความปลอดภัยทางการจราจรตลอดเส้นทางเดินวิ่ง
  • - บริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ภายใต้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยของจังหวัดนครราชสีมา
***ขอสงวนสิทธิ์ ให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
กิจกรรมที่ 2 เป็นงานปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 3,500 คน
ระยะทาง
ค่าสมัคร
เสื้อ
เหรียญ
BIB
โล่รางวัล
แขนสั้น
แขนยาว
15 กม.
650 บาท
700 บาท
โล่รางวัลพระราชทาน ชนะเลิศประเภทจักรยานทีมใหญ่
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล(ตัดสินจากจำนวนสมาชิก)
65.8 กม.
650 บาท
700 บาท
  • *** เหรียญได้รับเฉพาะผู้เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด ***
  • - อาหารว่าง อาหารมื้อกลางวัน และน้ำดื่ม
  • - การอำนวยความปลอดภัยทางการจราจรตลอดเส้นทางปั่น
  • - บริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ภายใต้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยของจังหวัดนครราชสีมา
***ขอสงวนสิทธิ์ ให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
เสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.เสื้อสำหรับผู้สมัครเดินวิ่ง : เป็นเสื้อคอกลม ผ้าเม็ดข้าวสาร
1.เสื้อสำหรับผู้สมัครเดินวิ่ง : เป็นเสื้อคอกลม ผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์ ลายเม็ดข้าวสาร
2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น ผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์ ลายหกเหลี่ยม
2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
3.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนยาว ผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์ ลายหกเหลี่ยม
2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
4.แบบเหรียญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเภทเดินวิ่ง
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วันนี้ - 30 มิ.ย. 2563
หรือมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนด

กิจกรรมเดิน-วิ่ง 25 ต.ค. 2563
ประเภท ค่าสมัคร
1.เดินวิ่ง(ฟันรัน) 5.6 กม. 500 บาท
2.วิ่งมินิมาราธอน ระยะ 10.2 กม. 600 บาท
กิจกรรมปั่นจักรยาน 1 พ.ย. 2563
ประเภท
ค่าสมัคร
แขนสั้น แขนยาว
1.ปั่นจักรยาน ระยะ 15 กม. 650 บาท 700 บาท
2.ปั่นจักรยาน ระยะ 65.8 กม. 650 บาท 700 บาท

ตารางแสดงอันดับทีมปั่นจักรยาน
ลำดับ
ชื่อทีม
จำนวนสมาชิก
1
เสือขามสอ 
132
2
Bunny Family 
68
3
ทีมวรรธนะกิจ ฉะเชิงเทรา 
48