รางวัลประเภททีม

รางวัลประเภททีม เดิน-วิ่ง 6.9 กิโลเมตร อันดับ 1 - 10
ชื่อทีม
จำนวนสมาชิก
1.PCS Running
48
2.Park run สระบึงรี-ตลาด
44
3.PARK RUN THAILAND สนาม รพ.สต.หนองปรู
43
4.หนองระเวียงรัน
40
5.RSK
37
6.TKD2557
33
7.Park Run สระน้ำหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์
21
8.เรดรันนิ่ง
14
9.มาหาสุข รันนิ่ง
10
10.Finance Runner
7
10.ค.ว.ย. (คุณ วิ่ง ยัง)
7
รางวัลประเภททีมปั่นจักรยาน 69 กิโลเมตร อันดับ 1 - 10
ชื่อทีม
จำนวนสมาชิก
1.ปั่นเพื่อสุขภาพปทุมธานี
76
2.สว.เสือเมืองปัก
32
3.เสือขามสอ
30
4.KHONG BIKE
27
5.ชวนกันปั่น อำเภอสูงเนิน (เทศบาลตำบลกุดจิก)
26
6.เสือลำตะคอง
11
7.ยอดนักปั่น - บางเขน + สายไหม
9
8.เสิงสางไบค์
8
9.เสือลมโชย
8
10.สว.พนมรุ้ง
8
  • หมายเหตุ :
  • 1.ขอให้ทีมใหญ่ที่ชนะเลิศ 10 อันดับ รายงานตัวสมาชิกทุกคนในทีมพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 14 มกราคม 2567 ช่วงเวลาก่อนเข้าสู่พิธีการ ณ จุดปล่อยตัว
  •  1.1 ประเภทเดินวิ่ง รายงานตัว เวลา 05.00 น. ณ กองอำนวยการวัดหนองรังกา
  •  1.2 ประเภทปั่นจักรยาน รายงานตัวเวลา 06.00 น. ณ กองอำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
  • 2.การรับรางวัล
  •  2.1 หัวหน้าทีม หรือตัวแทน 1 ท่าน ขึ้นรับรางวัลบนเวทีกลาง
  •  2.2 สมาชิกทุกคนในทีมรับเกียรติบัตร ณ จุดรายงานตัว